Betekenis van het logo

Wat betekent het logo van Jong Nederland eigenlijk?

Het logo van Jong Nederland Buchten beeldt het spel van Jong Nederland uit en is gekozen omstreeks 1986. Het spel van Jong Nederland wordt gespeeld met spelende kinderen, waarbij zowel jongens als meisjes aan het spel meedoen. Ze spelen met elkaar. In het logo zie je ook een bloem. Deze wordt gevormd door 8 JN'nen in een kring. De kring drukt de verbondheid uit, de verbondenheid van leiding en leden. Zonder leiding bestaat geen JN en zonder leden ook niet. In een team is de een goed in sport en de ander in creativiteit. Zo is iedereen belangrijk. De 8 JN'nen in de kring geven aan dat jongens en meisjes samen het spel spelen, samen plezier maken, samen problemen oplossen en elkaar helpen om er iets moois van te maken.

Het cijfer 8, het aantal JN'nen, staat voor het ultieme. Er zijn 7 wereldwonderen en het 8ste is er nooit geweest. 8 geeft de overtreffende trap ervan aan. Tenslotte: de kleur. Zoals je ziet zijn de kleuren groen en blauw. De kleuren passen niet echt bij elkaar. De betekenis hiervan is dan ook dat alle kinderen, groot en klein, blank en zwart, arm en rijk, van verschillend geloof, met elkaar het spel spelen en zich bij Jong Nederland Buchten thuisvoelen.